overgewicht te lijf

Een gezonde leefstijl reduceert niet alleen de kans op chronische aandoeningen zoals obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatzieken of kanker, maar zorgt er ook voor dat jij je fit, energiek en levenslustig voelt, dat je positiever gaat denken en lekkerder in je vel zit.

Het overgewicht te lijf programma
Het totale overgewicht te lijf programma duurt 2 jaar. Per jaar bestaat dit programma uit 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele coachingsgesprekken.

Thema’s die in dit programma onder andere aan bod komen zijn:

  • Een gezond en gevarieerd voedingspatroon
  • Een gezonde balans tussen werk en ontspanning
  • Een actief beweegpatroon
  • Een goede nachtrust

Samen gaan we kijken aan welke thema’s jij wilt en kunt werken. Door zelf kleine, haalbare acties te formuleren die bij jou passen, gaan we stap voor stap jouw leefstijl blijvend verbeteren.

Werkwijze
Intake: We starten met een kennismakingsgesprek. In dat gesprek bekijken we wat jouw coachvraag is en hoe het programma hier invulling aan kan geven.

Groepsbijeenkomsten: In een groep van ongeveer 15 deelnemers kom je gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar. Een jaar bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. In deze bijeenkomsten komen onderwerpen als gezonde voeding, beweging, stressbeheersing, slaap en ontspanning uitgebreid aan de orde. Tussen de groepsbijeenkomsten door ga je zelf aan de slag met jouw leefstijlplan. Met een vaste groep deelnemers kun je jouw ervaringen uitwisselen en successen vieren.

Individuele coachingsgesprekken: Tijdens onze individuele gesprekken gaan we dieper in op jouw persoonlijke leefstijlplan. Hoe gaat het met de doelen die jij voor jezelf hebt geformuleerd? Wat gaat er goed? Waar heb je nog vragen over? Waar loop je tegenaan? Samen bekijken we hoe jij je doelen kunt realiseren.

Eindgesprek/ vervolggesprek: We sluiten het programma af met een eindgesprek. In dit gesprek staan we stil bij wat het programma jou heeft gebracht. We bekijken welke successen je hebt geboekt, welke vragen je eventueel nog hebt en of je deel zou willen nemen aan een vervolgtraject.