aanmelden

Voor wie?
Je kunt je aanmelden voor het coachingsprogramma in Oosterhout als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30)
  • woonachtig bent in Oosterhout of omstreken

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor het programma via je huisarts of direct via het aanmeldformulier op de website van Zorroo: https://www.zorroo.nl/leefstijl-en-preventie/overgewicht/

Kosten
Je kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijlprogramma: het wordt  volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. Deelname is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformuleerde acties.

Algemene voorwaarden en privacy
Om een duidelijk beeld te hebben van de rechten en verplichtingen, wil ik graag dat je kennis neemt van de algemene voorwaarden. Meer informatie over jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je vinden in de privacyverklaring